Míč, kopačka, fotbalista
Nabízíme spolkům a dalším neziskovkám zpracování podvojného účetnictví i mzdové agendy. Máme zkušenosti s dotacemi a granty.  Mezi naše klienty patří jak sportovní oddíly, tak sociálně zaměřené projekty.  Používáme účetní program MONEY S3 a patříme tak mezi 16 500 uživatelů tohoto software.

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

 • Účtování pokladních dokladů, bankovních výpisů, faktur vydaných a přijatých
 • Zpracování faktur vystavených v aplikaci iDoklad
 • Závěrky dle dohodnutého rozvrhu
 • Zpracování podkladů pro silniční daň
 • Zpracování podkladů pro DPH (přiznání, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení)
 • Zpracování účetnictví střediskově/zakázkově
 • Konzultace ke zpracování dokladů, k hypotetickým účetním případům
 • Roční závěrka účetnictví, vyplnění účetních výkazů
 • Zpracování podkladů k přiznání k dani z příjmu, v případě potřeby zajistíme konzultaci u daňového poradce
 • Kompletace dokladů, sestav pro archivaci

MZDOVÁ AGENDA

 • Přihlášky zaměstnanců, registrace zaměstnavatele
 • Příprava Prohlášení poplatníka z příjmů daně z příjmů fyzických osob
 • Zpracování měsíčních mezd, příkazy k úhradě (i v ABO formátu pro import do banky), výplatní lístky, sestavy s přehledy mezd a pojistného, zákonné pojištění odpovědnosti
 • Elektronické podávání přehledů na OSSZ/ZP na základě plné moci
 • Zpracování ročních vyúčtování daní (srážkové, záloh na daň ze závislé činnosti)
 • Příprava/podávání ELDP zaměstnance
 • Vyplňování/poskytování údajů do různých potvrzení na žádost zaměstnance
 • Konzultace k vývoji mzdové problematiky, teoretické zpracování mezd (např. pro rozpočty atd.)
 • Zpracování dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti
 • Vystavení potvrzení o zaměstnání při ukončení, odhlášky zaměstnanců, potvrzení o průměrném výdělku

DOTACE, GRANTY

Nabízíme pomoc při tvorbě rozpočtů pro žádosti o dotace a granty. Poskytujeme podporu v oblasti přehledu jejich čerpání a připravujeme podklady pro jejich vyúčtování. Máme zkušenosti jak s velkými poskytovateli typu MPSV, MŠMT, tak i s nadacemi, městy.

NETÝKÁ SE VÁS EET?

Problematika EET je u církví a neziskových organizací poněkud komplikovanější nežli v ziskovém sektoru. Stejně jako u daně z příjmů právnických osob musíme rozlišovat činnost na hlavní (neziskovou) a hospodářskou neboli vedlejší (podnikatelskou) činnost. Pokud slouží hospodářská činnost k financování činnosti hlavní a zároveň celkem příjmy ze všech aktivit spadajících pod hospodářskou činnost nepřevyšují částku 300 000 Kč za rok, tak se Vás EET netýká. Do limitu 300 000 Kč se počítají jak příjmy v hotovosti, tak převodem na účet. Pokud nesplňujete podmínky výše, EET se Vás s největší pravděpodobností týká. Můžeme Vám poradit se s problematikou EET vypořádat. Neváhejte se na nás obrátit. 

Naši účetní

Filip Marek
778 411 432
marek@ucetni-dobruska.cz

2020 – dosud
OSVČ

2019 – 2021
Manažer a účetní v Účetní – Dobruška, s.r.o.
2017 – 2019
Účetní v Centrum PRO, s.r.o.
2017 – 2019
Účetní v Centrum Creative, s.r.o.
2012
Účetní v DDM Nová Generace, o.s.
2005 – 2011
Účetní v Naděje o.s.

Jana Matoušová
778 522 846
matousova@ucetni-dobruska.cz

2020 – dosud
OSVČ

2019 – 2021
Účetní v Účetní – Dobruška, s.r.o.
2017 – 2019 
Manažer a účetní v Centrum Creative, s.r.o.
2014 – 2019
Manažer a účetní v Centrum PRO, s.r.o.
2003 – 2014
Účetní v Jednota bratrská