firma, budova, zaměstnanec
Pro malé a střední společnosti nabízíme zpracování podvojného účetnictví a mzdové agendy. Pro snazší pochopení účetních výstupů jsme vyvinuli interaktivní výsledovky. Na základě zpětné vazby od našich klientů víme, že splnily naše očekávání a staly se cenným pomocníkem při řízení společností, při rozhodování a plánování.

Používáme účetní program MONEY S3 a patříme tak mezi 16 500 uživatelů tohoto software.

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

 • Účtování pokladních dokladů, bankovních výpisů, faktur vydaných a přijatých
 • Zpracování faktur vystavených v aplikaci iDoklad
 • Závěrky dle dohodnutého rozvrhu
 • Zpracování podkladů pro silniční daň
 • Zpracování podkladů pro DPH (přiznání, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení)
 • Zpracování účetnictví střediskově/zakázkově
 • Konzultace ke zpracování dokladů, k hypotetickým účetním případům
 • Roční závěrka účetnictví, vyplnění účetních výkazů
 • Zpracování podkladů k přiznání k dani z příjmu, v případě potřeby zajistíme konzultaci u daňového poradce
 • Kompletace dokladů, sestav pro archivaci

MZDOVÁ AGENDA

 • Přihlášky zaměstnanců, registrace zaměstnavatele
 • Příprava Prohlášení poplatníka z příjmů daně z příjmů fyzických osob
 • Zpracování měsíčních mezd, příkazy k úhradě (i v ABO formátu pro import do banky), výplatní lístky, sestavy s přehledy mezd a pojistného, zákonné pojištění odpovědnosti
 • Elektronické podávání přehledů na OSSZ/ZP na základě plné moci
 • Zpracování ročních vyúčtování daní (srážkové, záloh na daň ze závislé činnosti)
 • Příprava/podávání ELDP zaměstnance
 • Vyplňování/poskytování údajů do různých potvrzení na žádost zaměstnance
 • Konzultace k vývoji mzdové problematiky, teoretické zpracování mezd (např. pro rozpočty atd.)
 • Zpracování dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti
 • Vystavení potvrzení o zaměstnání při ukončení, odhlášky zaměstnanců, potvrzení o průměrném výdělku

EET

Pokud se Vás doposud EET netýkalo, je velmi pravděpodobné, že se Vás týká 3. a 4. vlna EET. V platnost nastupuje ke dni 1. 5. 2020. Rádi Vám poradíme, jak se s povinností elektronické evidence tržeb vypořádat. Ze zkušenosti naší vlastní, tak i našich klientů musíme konstatovat, že vše zlé je pro něco dobré.

EET vnímáme jako nástroj „šikany“ ze strany státu a taktéž zhmotnění představy nejen předchozího režimu, že podnikatelé jsou nekalí živlové, co „kradnú“. Nevěříme tomu, že ekonomicky zavedení EET přinese velký úspěch při výběru daně z přidané hodnoty.

Ze zkušenosti našich klientů můžeme vidět, že některým nutnost podrobnější evidence zjednodušuje sběr dat pro jejich vlastní vyhodnocení úspěšnosti činnosti a může jim pomoci správně se rozhodnout, jakým směrem jejich podnikání nadále úspěšně vést.

Naši účetní

Filip Marek
778 411 432
marek@ucetni-dobruska.cz

2020 – dosud
OSVČ

2019 – 2021
Manažer a účetní v Účetní – Dobruška, s.r.o.
2017 – 2019
Účetní v Centrum PRO, s.r.o.
2017 – 2019
Účetní v Centrum Creative, s.r.o.
2012
Účetní v DDM Nová Generace, o.s.
2005 – 2011
Účetní v Naděje o.s.

Jana Matoušová
778 522 846
matousova@ucetni-dobruska.cz

2020 – dosud
OSVČ

2019 – 2021
Účetní v Účetní – Dobruška, s.r.o.
2017 – 2019 
Manažer a účetní v Centrum Creative, s.r.o.
2014 – 2019
Manažer a účetní v Centrum PRO, s.r.o.
2003 – 2014
Účetní v Jednota bratrská