firma, budova, zaměstnanec

Pro malé a střední společnosti nabízím zpracování podvojného účetnictví a mzdové agendy. Pro snazší pochopení účetních výstupů jsem vyvinul interaktivní výsledovky. Na základě zpětné vazby od klientů víme, že splnily naše očekávání a staly se cenným pomocníkem při řízení společností, při rozhodování a plánování.


Používám účetní program MONEY S3 a patřím tak mezi 20 000 uživatelů tohoto software.

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

 • Účtování pokladních dokladů, bankovních výpisů, faktur vydaných a přijatých
 • Zpracování faktur vystavených v aplikaci iDoklad
 • Závěrky dle dohodnutého rozvrhu
 • Zpracování podkladů pro silniční daň
 • Zpracování podkladů pro DPH (přiznání, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení)
 • Zpracování účetnictví střediskově/zakázkově
 • Konzultace ke zpracování dokladů, k hypotetickým účetním případům
 • Roční závěrka účetnictví, vyplnění účetních výkazů
 • Zpracování podkladů k přiznání k dani z příjmu, v případě potřeby zajistíme konzultaci u daňového poradce
 • Kompletace dokladů, sestav pro archivaci

MZDOVÁ AGENDA

 • Přihlášky zaměstnanců, registrace zaměstnavatele
 • Příprava Prohlášení poplatníka z příjmů daně z příjmů fyzických osob
 • Zpracování měsíčních mezd, příkazy k úhradě (i v ABO formátu pro import do banky), výplatní lístky, sestavy s přehledy mezd a pojistného, zákonné pojištění odpovědnosti
 • Elektronické podávání přehledů na OSSZ/ZP na základě plné moci
 • Zpracování ročních vyúčtování daní (srážkové, záloh na daň ze závislé činnosti)
 • Příprava/podávání ELDP zaměstnance
 • Vyplňování/poskytování údajů do různých potvrzení na žádost zaměstnance
 • Konzultace k vývoji mzdové problematiky, teoretické zpracování mezd (např. pro rozpočty atd.)
 • Zpracování dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti
 • Vystavení potvrzení o zaměstnání při ukončení, odhlášky zaměstnanců, potvrzení o průměrném výdělku