Filip Marek
jednatel společnosti

Na konci roku 2016 jsem byl osloven vedením Sboru Jednoty bratrské v Dobrušce, zda bych nechtěl vstoupit do nově připravované společnosti jako účetní s výhledem na to, že bych v budoucnu převzal její řízení. Rozhodl jsem se opustit své zaměstnání v úspěšné obchodní firmě a v květnu 2017 jsem nastoupil do naší společnosti. Do té doby jsem měl zkušenosti s podvojným účetnictvím v neziskovém sektoru. Nově jsem rozšířil své obzory o ziskovou sféru, mzdy a také daňovou evidenci. Na jaře roku 2019 jsem byl povolán do vedení společnosti.

Rád vidím věci komplexně, v širším kontextu, s přesahem. Mám rád techniku a rozumím si s tabulkami, analýzami.

Je pro mě důležité to, že na to nejsem sám, ale že můžeme řešit věci v týmu.

Bc. Jana Matoušová
účetní

Byla jsem u zakládání naší společnosti v únoru 2017 a od začátku jsem byla jejím jednatelem, manažerem a zároveň i částečně účetní. Celý můj předchozí profesní život byl zaměřený na účetnictví, nejprve v neziskové sféře, v roce 2014 jsem se stala manažerem i účetní ve společnosti Centrum PRO, s.r.o., což je další z projektů založených Sborem Jednoty bratrské v Dobrušce. V roce 2019 jsem předala své manažerské kompetence Filipu Markovi, jak bylo plánováno již při zakládání společnosti. Od té doby se naplno věnuji účetní práci pro klienty.

Na účetnictví mě baví to, že je o číslech, která mají řád a logiku. Ač se to nezdá, i tak se občas něco zamotá nebo zadrhne, ale nevadí mi analyzování a hledání řešení. Jsem tabulkový typ, který má rád čísla i věci srovnané, termíny dodržené, ale vždy mile a bez zbytečného pruzení.

Je fajn být součástí týmu, kde si rozumíme v tom, o co nám jde.
Společnost Účetní – Dobruška, s. r. o. založil jako svou již druhou společnost Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce na začátku roku 2017 (tehdy ještě pod názvem Centrum Creative, s.r.o.). Postupně do ní převedl podnikatelské aktivity v oblasti zpracování podvojného účetnictví, daňové evidence a mezd. Ke konci roku 2019 tato společnost poskytuje služby již pro více než 30 klientů z řad podnikatelů, firem, církví a spolků.
Jedním z hlavních důvodů bylo schválení církevních restitucí a s tím spojená odluka církve od státu v roce 2012. V roce 1948 stát zestátnil církvím velkou část majetku a následně se v roce 1949 zavázal hradit mzdy církevních zaměstnanců ze státního rozpočtu.

Odluka od státu znamená také finanční osamostatnění se církví od státního rozpočtu. Na platy pracovníků v církvi a na neziskové projekty si v blízké budoucnosti budou muset církve zajistit financování z jiných zdrojů.
Ve své více než 550 leté historii si na sebe, svůj provoz a veřejně prospěšné projekty museli jednotlivé sbory, komunity, sami vydělat… Takže odpověď je ano.

Mimochodem Jednota bratrská je v současné době rozšířená téměř po celém světě a Česká republika bylo jediné místo, kde byly mzdy zaměstnanců církve hrazeny ze státního rozpočtu.

Podporujeme

Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce byl založen roku 2005. A již od svého vzniku se mimo jiné také staráme o to, abychom pozitivně ovlivňovali své okolí.
Jednota bratrská má “v genech” práci s dětmi, mládeží i s celými rodinami (navazujeme například na J. A. Komenského, někdejšího biskupa Jednoty bratrské).

Více informací: webové stránky
RC Sedmikrásku založil Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce roku 2007 jako první větší projekt v Dobrušce. Cílem projektu je podpora rodin, mateřství, aktivního otcovství, stabilizace a zdravé fungování rodiny, pomoc a podpora ohroženým rodinám.

Více informací: webové stránky projektu
Vješák založil Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce roku 2009 jako svůj druhý větší projekt v Dobrušce. Vješák pracuje s dětmi od první třídy ZŠ až do 26 let. Cílem je to, aby nežili jen virtuálním světem, ale aby jejich životy byly založené na dobrých základech a fungujících vztazích.

Více informací: webové stránky projektu
Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce byl založen roku 2005. A již od svého vzniku se mimo jiné také staráme o to, abychom pozitivně ovlivňovali své okolí.

Jednota bratrská má “v genech” práci s dětmi, mládeží i s celými rodinami (navazujeme například na J. A. Komenského, někdejšího biskupa Jednoty bratrské).

Více informací: webové stránky
RC Sedmikrásku založil Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce roku 2007 jako první větší projekt v Dobrušce. Cílem projektu je podpora rodin, mateřství, aktivního otcovství, stabilizace a zdravé fungování rodiny, pomoc a podpora ohroženým rodinám.

Více informací: webové stránky projektu
Vješák založil Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce roku 2009 jako svůj druhý větší projekt v Dobrušce. Vješák pracuje s dětmi od první třídy ZŠ až do 26 let.
Cílem je to, aby nežili jen virtuálním světem, ale aby jejich životy byly založené na dobrých základech a fungujících vztazích.

Více informací: webové stránky projektu