Jsme FilipJanou z Dobrušky a pojí nás jak profese, tak přátelství nás samotných i našich rodin. Profesně spolupracujeme spolu jako team, či jako vzájemní konzultanti, již od roku 2017.

Podrobnosti o nás samotných si můžete přečíst na podstránkách (Filip Marek, Jana Matoušová).

Pracovně jsme se potkali v činnosti společností Centrum PRO, s.r.o. a Účetní – Dobruška, s.r.o. (dříve Centrum creative, s.r.o.).

Obě tyto společnosti patří církvi, Sboru Jednoty bratrské v Dobrušce, kde jsme i my členy.

Rozhodli jsme se být aktivní součástí sboru a spolupodílet se na získávání financí pro neziskové projekty, které Jednota bratrská v Dobrušce má a jsou nám blízké. Jde především o Volnočasový klub Vješák a Rodinné centrum Sedmikráska. Nabídnout jsme mohli své zkušenosti a znalosti v oblasti účetních služeb a tak ve výše zmíněných společnostech vznikly „účetní kanceláře“. Jana byla v těchto projektech od začátku a já jsem se připojil v roce 2017.

Od té doby jsme prošli dost velký kus cesty a spolu s poměrně velkou klientskou základnou jsme se dostali na křižovatku jak dál a efektivněji fungovat.

Jako odpověď jsme, po vyhodnocování dlouhodobých dat, dospěli k tomu, že nejefektivnější cestou pro nás samotné, naše klienty i naše „poslání“ je spolupracovat spolu jakožto podnikatelé (OSVČ) a ne jako zaměstnanci.  Proto jsme naši činnost v s.r.o.čkách postupně ukončovali a nyní fungujeme jako volné sdružení účetních. I nadále spolupracujeme na vzájemném rozvoji, metodice, vzdělávání atd..

Podnikání v Jednotě bratrské

Jedním z hlavních důvodů bylo schválení církevních restitucí a s tím spojená odluka církve od státu v roce 2012.
V roce 1948 stát zestátnil církvím velkou část majetku a následně se v roce 1949 zavázal hradit mzdy církevních zaměstnanců ze státního rozpočtu.


Odluka od státu znamená také finanční osamostatnění se církví od státního rozpočtu. Na platy pracovníků v církvi a na neziskové projekty si v blízké budoucnosti budou muset církve zajistit financování z jiných zdrojů.

Ve své více než 550 leté historii si na sebe, svůj provoz a veřejně prospěšné projekty museli jednotlivé sbory, komunity, sami vydělat… Takže odpověď je ano.

Mimochodem Jednota bratrská je v současné době rozšířená téměř po celém světě a Česká republika bylo jediné místo, kde byly mzdy zaměstnanců církve hrazeny ze státního rozpočtu.

Podporujeme

Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce

Rodinné centrum SEDMIKRÁSKA

Volnočasový klub VJEŠÁK

Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce byl založen roku 2005. A již od svého vzniku se mimo jiné také staráme o to, abychom pozitivně ovlivňovali své okolí.
Jednota bratrská má „v genech“ práci s dětmi, mládeží i s celými rodinami (navazujeme například na J. A. Komenského, někdejšího biskupa Jednoty bratrské).

Více informací: webové stránky
RC Sedmikrásku založil Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce roku 2007 jako první větší projekt v Dobrušce. Cílem projektu je podpora rodin, mateřství, aktivního otcovství, stabilizace a zdravé fungování rodiny, pomoc a podpora ohroženým rodinám.

Více informací: webové stránky projektu
Vješák založil Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce roku 2009 jako svůj druhý větší projekt v Dobrušce. Vješák pracuje s dětmi od první třídy ZŠ až do 26 let. Cílem je to, aby nežili jen virtuálním světem, ale aby jejich životy byly založené na dobrých základech a fungujících vztazích.

Více informací: webové stránky projektu

Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce byl založen roku 2005. A již od svého vzniku se mimo jiné také staráme o to, abychom pozitivně ovlivňovali své okolí.


Jednota bratrská má „v genech“ práci s dětmi, mládeží i s celými rodinami (navazujeme například na J. A. Komenského, někdejšího biskupa Jednoty bratrské).


Více informací: webové stránky

RC Sedmikrásku založil Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce roku 2007 jako první větší projekt v Dobrušce. Cílem projektu je podpora rodin, mateřství, aktivního otcovství, stabilizace a zdravé fungování rodiny, pomoc a podpora ohroženým rodinám.


Více informací: webové stránky projektu

Vješák založil Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce roku 2009 jako svůj druhý větší projekt v Dobrušce. Vješák pracuje s dětmi od první třídy ZŠ až do 26 let.
Cílem je to, aby nežili jen virtuálním světem, ale aby jejich životy byly založené na dobrých základech a fungujících vztazích.


Více informací: webové stránky projektu